.

معرفی آلیاژ


توضیحات :

 316L  فولاد زنگ نزن آستنیتی مولیبدن دار است که قابل عملیات حرارتی نیست و تنها از راه سرد کاری سخت می شود.

این آلیاژ در برابر کلر و اسید مقاومت به خوردکی بالایی دارد.

کاربردها :

316L   نسبت به 316  از لحاظ سرد کاری و جوش اجزاء و داشتن مقاومت در برابر خوردگی دانه ای برتری دارد.

مقاومت خوردگی :

در محیط های حاوی نمک و اسید ها و صنایع غذایی مقاومت عالی دارد و همچنین برای محیط های نزدیک آب دریا بسیار مناسب است. این آلیاژ به علت داشتن کربن بسیار پایین دارای مقاومت بسیار بالایی در خوردگی دانه ای می باشد.

مقیاس :

مقاومت خوبی برای  تا مرز 850 درجه سانتیگراد به صورت سرویس متداول و تا 800 درجه سانتیگراد به صورت سرویس تناوبی.

جوش پذیری :

این آلیاژ به راحتی با الکترود های ترکیبی قابل جوش دادن است.

عملیت حرارتی : 

تسویه :  1100– 1050 درجه سانتیگراد

گرمکاری :

می تواند از دمای 900 درجه الی 1050 درجه سانتیگراد فورج شده و سپس باید آن را توسط هوا سرد نمود.