تاريخچه فولاد ضدزنگ

تاريخچه فولاد ضدزنگ


خوردگي يا همان زنگ زدگي خسارات جبران ناپذير مادي و معنويي را در بر داشت.
.به همين سبب به مرور پس از مطالعات فراوان و آزمايشات سعي و خطا  دانشمندان عنصر كرم 
را به آهن اضافه

معرفی فولاد های زنگ نزن (دوپلکس)

معرفی فولاد های زنگ نزن (دوپلکس)


معرفی فولادهای زنگ نزن دوپلکس
به ویژه2205  AISI
1.مقدمه
توجه به علم مواد و متالورژ‍ي نه تنها ميتواند در بهره وري و انتخاب صحيح مواد در صنايع كمك