نبشی

نبشی که برای اتصالات پل ها ، تیرآهن ها ، ستون ها به صفحات در فندانسیون که به صورت مرکب یا منفرد در ساختمان ها استفاده می شود.
نبشی مقطعی است که در سازه های مختلف موجود می باشد.
نبشی بر دو نوع پرسی و فابریک در بازار موجود می باشد.
نبشی پرسی به صورت ورق می باشد که از عرض خم می شود.
نبشی فابریک از ابتدای خط تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می شود.
برای دریافت موجودی و مشاوره با ما تماس بگیرید.

021-66392800


021-66392900