داپلکس(دوفازی)

داپلکس (دو فازی)آلیاژ دارای کروم و مولیبدن و مقدار کمی نیکل و کربن بسیارکم است .

ساختار متالوژی:آستنیت و فریت-بسیار مقاوم در برابر خوردگی حفرهای و شکست خوردگی تحت تنش-مقاومت مکانیکی دو برابر در مقایسه با فولادهای آستنیتی
.
-

داپلکس UNS 32205

-

سوپر داپلکس UNS 322750

-

سوپر داپلکس UNS 322760

برای مشاهده لیست موجودی آلیاژهای داپلکس

اینجا

کلیک بفرمائید.