اتصالات

اتصالات قطعاتی برای تغییر جهت حرکت در لوله ها ،شاخه گذاری و یا اتصال چند بخش در سیستم لوله گذاری می باشد.
بطور عادی اتصالات به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: On–Line,In–Line و خاتمه.
اتصالات معمولا به سه دسته تقسیم می شوند. ته جوش داده (Butt–Weld)،پیچی جوش داده (Socket–Weld)، پیچ خورده است.
برای کسب اطلاعات و قیمت با مشاورین ما تماس بگیرید.
021-66392800
021-66392900
>