اتصالات

اتصالات قطعاتی برای تغییر جهت حرکت در لوله ها ،شاخه گذاری و یا اتصال چند بخش در سیستم لوله گذاری می باشد.

بطور عادی اتصالات به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: On–Line,In–Line و خاتمه.


اتصالات معمولا به سه دسته تقسیم می شوند:


ته جوش داده (Butt–Weld)
،
پیچی جوش داده (Socket–Weld)

، پیچ خورده است.


برای کسب اطلاعات و قیمت با مشاورین ما تماس بگیرید.


021-66392800


021-66392900